Jak działają Obrady Online?

Praca z systemem Obrady Online
rozpoczyna się od przygotowania i zaplanowania sesji:
kolejne punkty spotkania, głosowania,
udostępnienie uczestnikom materiałów związanych ze spotkaniem.

  • Zaplanowanie spotkania

    Przed sesją przygotowujemy w punktach agendę spotkania. Uczestnikom możemy udostępnić materiały w postaci elektronicznej. Planujemy też głosowania – ich temat oraz rodzaj głosowania (jawne/niejawne).

  • Transmisja spotkania

    W trakcie sesji zapewniona jest możliwość bezpośredniej transmisji audio/video. Operator może dodawać elementy graficzne (np. podpisy) do transmitowanego obrazu. W trakcie prowadzenia głosowań można transmitować podgląd oddawanych głosów w czasie rzeczywistym wraz z ich graficzną ilustracją (np. wykres kołowy).

  • Udostępnienie materiałów

    PO zakończeniu transmisji operator może pobrać automatycznie wygenerowany protokół z przeprowadzonych głosowań. Zapis video spotkania może zostać uzupełniony automatycznie wygenerowaną transkrypcją tekstową i udostępniony do odtwarzania w dowolnym czasie. Całość zostaje udostępniona w formie dedykowanego dashboardu  do osadzenia na stronach organizacji.